להזמנות חייגו עכשיו
03-688-70-70
שיווק ישיר עד פתח הבית

הרב יורקוביץ - כשרות ליובאוויטש

הרב יורקוביץ - כשרות ליובאוויטש

"בעוף אנ"ש" מערך כשרות מהודרת המקפיד על קלה כבחמורה המציב סטנדרטים גבוהים בנושא הכשרות. בראש מערך הכשרות של חברת "עוף אנ"ש", הפועלת מזה 13 שנה, עומד הרב יורקוביץ שליט"א, רב שיכון חב"ד לוד, הידוע כמי שנותן מענה לשאלות המתעוררות בכלל ובנושאי כשרות בפרט, במהלך כל השנה, מתוך היותו מצוי בסוגיות המורכבות ביותר.

.הסטנדרטים הגבוהים בסדרי הכשרות מאפשרים לצרכני "עוף אנ"ש" ליהנות מכשרות מוקפדת של שחיטת לובאוויטש, וממגוון כשרויות מהודרות נוספות כמו בד"צ העדה החרדית, הרב לנדא שליט"א,  במוצרים השונים.

חשוב להבין כי מערך הכשרות של "עוף אנ"ש" הציב סטנדרטים גבוהים של פיקוח, במסגרתם הרב יורקוביץ שליט"א נוכח אישית בכל שחיטה בארץ או בחוץ לארץ, ומנהל במקום צוות של שוחטים ומשגיחים, תלמידי חכמים, יראי שמים מאנ"ש, המתייעצים עם הרב בכל שאלה המתעוררות במקום. אחד היתרונות המשמעותיים של החברה הוא כי חברת "עוף אנ"ש" מתחייבת לרכוש מהמשחטה רק את הבשר העונה לרמת הכשרות המהודרת של "חלק", ומה שאינו כן נשאר במשחטה וחברת "עוף אנ"ש" אינה צריכה למצוא לו פתרונות. נושא זה מקל על העבודה ומאפשר להתרכז בעבודה נכונה שאינה נובעת משיקולים זרים ח"ו.

ההקפדה המהודרת בנושא הכשרות מלווה את כל שנות פעילותה של החברה, עוד בהקמת החברה הופקד צוות משגיחים יראי שמיים מאנ"ש על נושא הגידים והריאות, המקפיד על קלה כבחמורה גם בנושאים אלו, שהציבור אינו בקיא בהם. מדי שנה לקראת פסח מציינים בחברה שנערכו מספר רב של שינויים להתאים את המוצרים לרמת הכשרות המהודרת, אריזת הבקר בשקיות ניילון ללא עמילן, הכשרה של המשחטות לפסח, במהלך השחיטה עצמה נזרקים חלקים שבמהלך כל השנה כן נעשה בהם שימוש ועוד. לצד זה קיימים בחברה מוצרים הכשרים לפסח במהלך כל השנה, כגון מוצרי הבקר, אותם ניתן להזמין מראש ולאחסן לקראת החג ועוד.